iconอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคicon

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค