iconกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริicon

กิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ